Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide
  • Is ábhar nua-aimseartha é an GDC a thóg áit an Líníocht Theicniúl sa curaclam Ardteiste don bhliain scoile 2007/2008.
  • Oireann an ábhar do dhaltaí atá suim acu rudaí a dhearadh, atá suim acu obair tionscnamh a dhéanamh, atá suim acu ríomhairí a úsáid agus atá go maith rudaí a shamhailiú.
  • Baintear úsáid as meascán idir cláranna líníochta agus bogearra DRC (CAD) le linn an cúrsa dhá bhliain.

Achmhainní


Tionscnamh

Áiseanna

  • Tá seomra nua-aimseartha, suas chun dáta sa scoil don GDC le 22 ríomhaire "Dell" agus an bogearra is déanaí, "Solidworks 2009" ar gach ceann acu.

  • Tá cóip den bogearra ar fáil ón scoil d'aon dalta gur mhaith leo é a lódáil ar a ríomhaire baile.


    Teagmháil: aonghus@meanscoil.com

 

 

Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Cartlann | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland