MAIDIN OSCAILTE I MEÁNSCOIL SAN NIOCLÁS

Dé Sathairn, 24ú Eanáir beidh Maidin Oscailte againn i Meánscoil San Nioclás, óna 10.00 r.n. go dtí a 1.00 i.n..
Meánscoil San Nioclás will host an Open Day on Saturday, 24th January next, from 10.00 am to 1.00 pm.

Bí linn agus fáilte!

SEOLADH SUÍOMH IDIRLÍN DÚTHAIGH GEAL DÉISE
www.seannosbeo.ie
Do sheol Comhlacht Forbartha na nDéise suíomh idirlín an togra amhránaíochta Dúthaigh Gheal Déise ar an gCéadaoin an 3ú Nollaig 2008 i Halla Naomh Colmáin sa Sean Phobal ar a 7.30 i.n.. Gheobhaidh tú eolas ag www.seannosbeo.ie maidir le mórchuid amhrán a bhaineann leis na Déise agus le traidisiún amhránaíochta Ghaeltacht na nDéise. Aireofar agus chífear ann roinnt taifeadtaí a deineadh sa cheantar i gcaitheamh na mbliana, rud a chuirfidh ar chumas an chuairteora amhrán nó amhráin de chuid na dúiche seo a fhoghlaim. Ta leaganacha éagsúla de na hamhráin curtha ar fáil, maille le fuaimrianta agus físeáin agus táthar ag súil le go bhfillfidh an cuairteoir arís agus arís eile le bheith ag tarraingt ón tobar ceolmhar seo. Sé Ciarán Ó Gealbháin a stiúraigh an obair ar fad agus bhí sé fostaithe faoi choimirce Chomhlacht Forbartha na nDéise mar Amhránaí Cónaithe sa cheantar. Sí an tamhránaí cáiliúil sean-nóis, Áine Uí Cheallaigh, a sheol, agus bhí ard-oíche ann. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí seo a leanas a thug maoiniú dúinn le haghaidh an togra:
Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Chontae Phort Láirge agus Scéim DEIS na Comhairle Ealaín.

Más suim leat amhráintí agus Gaeilge, más amhránaí nó éisteoir thú-
Bíonn Seisiúin Sean Nóis go rialta againn sa Mheánscoil ar an tríú Céadaoin den mhí, de ghnáth, ag 7.30 i.n.
Beidh sé ar siúl arís ar an:
11ú Feabhra
18ú Márta
22 Aibreán
Is do dhaoine fásta na ranganna seo. Bí linn agus fáilte.

Comhlacht Forbartha na nDéise launched the website www.seannosbeo.ie under the project Dúthaigh Gheal Déise on Wednesday, 3rd December in Halla Naomh Colmáin sa Sean Phobal. At www.seannosbeo.ie you will find recordings and information on many songs from the Déise. The website will present recordings that were made in the area over the last few years of the unique sean-nós style of the Déise Gaeltacht, along with information on the singers, in a format that will help the visitor learn the songs. Varying versions of the songs are available and we are hoping that the visitor will return again and again to this unique resource. Ciarán Ó Gealbháin was employed by Comhlacht Forbartha na nDéise to guide the work as Singer in Residence in the area. The sean-nós singer, Áine Uí Cheallaigh, launched the website, and a great night was had by all. We would like to thank the following for funding the project:
Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Chontae Phort Láirge and the Arts Council's DEIS Scheme.

Pictiúr 1:
Áine Uí Cheallaigh, a sheol an suíomh idirlín, ag canadh an amhráin "Dúthaigh Gheal Déise" le Ciaran Ó Gealbháin.
Áine Uí Cheallaigh and Ciarán Ó Gealbháin singing "Dúthaigh Gheal Déise".

CEILIÚRADH CSTS/JCSP NA NOLLAG
Bhí ceiliúradh agus bronnadh ag daltaí Bliain 1 agus 2 don CSTS/JCSP roimh Nollaig. Tugadh dúshlán do gach dalta sé leabhar a léamh i dtréimhse sé sheachtain. Dhein gach dalta sár-iarracht agus d'éirigh thar barr leo. I ndáiríre, léigh formhór na ndaltaí níos mó ná sé leabhar agus bhí fiche leabhar léite ag dalta amháin. Ní fhéadfaidís an sprioc seo a bhaint amach gan tacaíocht, cúnamh agus comhairle óna múinteoir, Áine Ní Dhonnabháin.

Scríobh agus sheol gach dalta cuireadh chuig a dtuismitheoirí chun freastal ar an gceiliúradh speisialta seo. Bronnadh teastas agus dearbhán Easons ar gach dalta a léigh sé leabhar. Bhí crannchur ann freisin agus an-chuid duaiseanna de leabhair ar fáil. Tugadh ticéad don chrannchur do gach dalta ar son gach leabhar a léigh siad. Bhain gach éinne taitneamh as an oíche.

Parents, teachers and First and Second Year students of Meánscoil San Nioclás celebrated a worthy achievement before Christmas. Each student rose to the challenge of reading at least six books in a six week period. Students were presented with certificates and book vouchers for Easons. An enjoyable night was had by all.
"Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí."

Pictiúr 2:
Daltaí Bliain 1 le Príomhoide na Meánscoile, Áine Uí Cheallaigh, agus Comh-Ordaitheoir CSTS/JCSP, Áine Ní Dhonnabháin.

Pictiúr 3:
Daltaí Bliain 2 lena dteastaisí.

CAILÍNÍ NA MEÁNSCOILE CHUN TOSAIGH ARÍS
Bhí ard-chluiche ag na cailíní faoi 19 go leith in aghaidh Crescent Comprehensive ó Chiarraí. Bhíodar in aghaidh na gaoithe don chéad leath, ach le pointí ó Lee-Áine Ní Mhurchú agus le Clíodhna Ní Chuirín ag obair go dian, coimeádach an Meánscoil sa chluiche. Chuadar isteach le cúilín amháin chun tosaigh ag leath-am nuair a d'aimsigh Sinéad Ní Ógáin cúl lena dorn (1-4; 1-3).

Bhíodar faoi bhrú sa dara leath, ach bhí cosaint den chéad scoth ar siúl ag Clíodhna Ní Chuirín, Natalie de Búrca, Sinéad agus Pádraigín Ní Ógáin agus Órla Ní Fhuinneagáin. Lean Ríoghnach agus Dawn leis an obair dhian sna tosaithe. Bhíodar go léir an-sásta leo féin nuair a séideadh an fheadóg dheireanach. Bua iontach a bhí ag cailíní na Meánscoile.
Meánscoil San Nioclás: 2-7; Crescent Comprehensive: 2-6.

Bhí bua maith eile ag an bhfoireann faoi 16 go leith ar Ghael Choláiste Luimnigh. D'imir Tamara, Ríoghnach, Síle agus Niamh go h-an-mhaith ar an lá sin.

Senior girls had a hard-fought win over Crescent Comprehensive, Kerry. Against the wind in the first half, they contained the opposition impressively. Meánscoil San Nioclás led by a point at half time.

The girls came under pressure in the second half, but fought on to win by the smallest of margins at the final whistle.
Meánscoil San Nioclás: 2-7; Crescent Comprehensive: 2-6.

Under sixteen girls also had an impressive win over Gael Choláiste Luimnigh.

Pictiúr 4:
Dawn ag coimeád súil ar an liathróid.

Pictiúr 5:
Foireann Chailíní Faoi 16 na Meánscoile.

Pictiúr 6:
Lizzie agus Órlaith a ghlac páirt i gComórtas Eolaí Óg san RDS an tseachtain seo caite.

Pictiúr 7:
Grás agus Séamus ag baint taitimh as an scátáil leac oighir.

Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Cartlann | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland