LÁ MACHNAIMH - RETREAT DAY

Thaisteal scloáirí na hIdirbhliana go Grace Dieu i bPort Láirge Dé Céadaoin seo caite le Caoimhín Ó Murchú, Séiplíneach na Meánscoile.  Lá speisialta ab ea é, inar thóg na scoláirí am chun aithne níos fearr a chur orthu féin agus ar a chéile.  Do dhein na scolairí cluichí, obair ghrúpa agus meabhrú spioradálta i dtimpeallacht álainn Grace Dieu. Bhaineadar an-thaitneamh as an lá.

Transition Year students travelled to Grace Dieu last Wednesday with the school chaplain, Caoimhín Ó Murchú.  They took time out from their hectic Transition Year schedule to improve their self awareness through games, group work and guided meditation.  All this took place in the tranquil surroundings of Grace Dieu, under the guidance of Fr. Con O' Connell and his School Retreat Team.

PRISM MATA

D'eagraigh na múinteoirí matamaitice, Colette Uí Ghealbháin agus Áine Uí Icí, Dúshlán Mhata le déanaí do scoláirí uile na Meánscoile.  D'éirigh go han-mhaith le gach éinne sa dúshlan seo, agus go háirithe le Conchúr, Tomás agus Amy (Bliain 1), Clíona agus Oisín (Bliain 2), Grás agus Conchúr (Bliain 3), Fiachna (Bliain 5) agus Shane Ó Floinn (Bliain 6).  Cómhghairdeachas le Pádraigín (Bliain 4) a fuair an marc is airde sa scoil. 

All students of Meánscoil San Nioclás took part in a Prism Maths Challenge, organised by Maths teachers, Colette Uí Ghealbháin and Áine Uí Icí.  Congratulations to Pádraigín (Bliain 4) who attained the highest overall grade in the school.

RANGANNA UIRLISE - INSTRUMENTAL LESSONS

Ta ranganna d'uirlisí ceoil ag tosnú do dhaltaí na Meánscoile.  Beidh Nicky Power ag múineadh na huirlísí seo a leanas - an fheadóg stáin, an fheadóg mhór agus an bainseó.  Beidh Nicky sásta daltaí a thosnú ar an veidhlín chomh maith.  Is do thosnaitheoirí agus feabhsaitheoirí na ceachtanna.  Tarlóidh na ranganna idir 3.30 agus 5.00 ar an Luan agus ar an Déardaoin. 

Classes for traditional music instruments are now available for students at Meánscoil San Nioclas.  Nicky Power will teach the tin-whistle, the flute, the banjo and the violin.  These lessons are for beginners and improvers and will take place between 3.30 and 5.00 on Mondays and Thursdays.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Bhean Uí Cheallaigh.  Cuir glaoch agus failte.

BRONNADH AIRGID AR SELF HELP AFRICA

Is iontach an obair a dhéanann scoláirí na Meanscoile ar son na mbochtáin gach uile bliain.  Lean na scoláirí leis an traidisiún láidir seo nuair a bhronn siad seic 500 Euro ar Sheán O' Halloran, ó Self Help Africa, i rith na seachtaine faoi threoir an mhúinteora, Eilís Ní Dhonnchadha.  Molaimid sibh, a scoláirí.  "Ar scáth a chéile..."

 

Pictiúr 1:Daltaí na hIdirbhliana ag baint taitnimh as an Lá Machnaimh i Grace Dieu.

Pictiúr 2:Conchúr, Tomás agus Amy (Bliain 1), Clíona agus Oisín (Bliain 2), Grás agus Conchúr (Bliain 3), Padraigín (Bliain 4) agus Shane Ó Floinn (Bliain 6), a bhuaigh duaiseanna i Prism Mhata, lena múinteoirí Colette Uí Ghealbháin agus Áine Uí Icí.

Pictiúr 3:Nicky Power ag tabhairt taispeántais ceoil do scoláirí na Meánscoile.

Pictiúr 4:Tomás agus Nioclás (Bliain 1) ag bronnadh seic 500 Euro ar Sheán O' Halloran, Self Help Africa.

 

 

Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Cartlann | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland