Nuachtlitir - Newsletter of Meánscoil
Meán Fómhair 2011 Íoslódáil an PDF

Fáilte!!

Muinteoirí: Ba mhaith linn fáilte a chur roimh na muinteoirí nua.

Spainnis : Senora Donnely

Eolaíocht: Maistir Norman

Ba mhaith linn “Fáilte arais”ará le maistir ó mhúrchú.

Blian:1: Fáilte is fiche roimh Blian:1. Tá 29 sa rang i mbliana. Tá súil againn go mbeidh an am acu sa meanscoil!!

Meitheal

Tá Meitheal ar siúl arís I mbliaina. Ciallaíonn Meitheal go gcabhraíonn daltaí ó bhliain a 4 agus 6 le daltaí I mbliain a 1. Tá na daltaí níos sine ann chun labhairt leis na daltaí níos hóige mar gheall ar an scoil. Tugann daltaí bliain a 4 agus 6 treoir do dhaltaí bhliain a 1. Cabhraíonn said leo dul I dtaithí ar an mheánscoil. Tá ana-chairdeas eatarthu cheana féin!

Daltaí Bliain 1, Meánscoil San Nioclás 2011-2012.

An Idirbhliain

I mbliana tá beirt dhalta is fiche san Idirbhlian. Tháing deichniúr gcuairteoirí go dtí an scoil ó Phort Láirge, Cill Mháintáin agus Ceatharlach. Tá na daltaí ag fanacht i dtithe áitiúile sa Rinn. Ba mhaith linn fáilte a chur roimh gach dalta.

An tAifreann.

Chuir Maistir Ó Murchú Aifreann ar siúl chun tús a chuir leis an bhliain scoile nua. Bhí Aifreann againn ar an 20/09/2011. Bhí an tAthair Ó Ceallaigh an sagairt a bhí ar bhfeighil ar an Aifreann. Chanamar amhráintí éagsúla mar shampla, An Gloria, Críost Liom, Mo Ghrása mo Dhia, Análaigh Ionam agus amhráintí eile. Bhí Pax agus Carthach Ó Faoláin ag seinnt ar an lá agus chuireadar go mór leis an Aifreann.

Daltaí Meitheal Bliain 1 & 6
 

Maidin Chaife don Ospís

D’éirigh go hiontach leis an mhaidin chaife sa scoil a d’eagraigh an Máistir ó Murchú agus Bliain a 4. Bailíodh €500.90 ar son Ospís Phort Láirge.

Thug daltaí na scoile rudaí ar nós malaí tae, caifé agus brioscaí srl. isteach go deonach. Bhí cupán tae agus caifé ar fad sa lár ag gach rang ar an lá. Bhuail tuismitheoirí agus muintir an pharóiste isteach chun cupán caife a ól linn.

Buíochas leis an scoil agus an pobal a thug tacaíocht don mhaidin

Ceol

Buaileann an grúpa ceoil tradisiúnta le chéile gach Máirt tar éis scoile ag leathuair tar éis a trí.

Ansin ag 4.30 tosnóidh an grúpa pop.

Tá Iníon Ní Fhathaigh i gceannas ar an ngrúpa. Na huirlisí ceoile atá ann ná na Veidhlín, Concertina, Bosca Ceoil, Giotar, Drumaí agus na Feadóig Stáine.

Tá an grúpa ag cleachtadh is ag cóiriú píosaí ceoil chun páirt a ghlacadh i gceolchoirm na scoile is gcomórtais áirithe.

Tá an Grúpa Tradisiúnta ag déanamh an Comórtas Siansa, Gael Linn i mí na Samhna. Beidh orthu CD 12 nóiméad de cheol a thaifead don chéad bhabhta.

Tar éis na Nollag beidh said ag ghlacadh páirte i Scléip. Tá comórtais aonair, pop, trad agus grúpaí pop & trad.

Bian Kenny, Lisa Boyle agus Clare Meskill ag baint taitneamh as an maidin caife.

Spórt

Camógaíocht na Rinne

Bhí an-bhua ag cailíní na Rinne an deireadh seachtaine seo caite i gCraobh an Chontae i bPáirc Uí Fhraher. D’imir na cailíní sár-chluiche i gcoinne Ceapach Choinn. Bhí an scór 5:8 – 1:3. Comhghairdeas le Ríoghnach, Natalie, Muireann agus an fhoireann go léir.

Maith sibh, a chailíní!!

 

Peil na gCailíní faoi 16

Cuireadh tús le traenáil peile na gcailíní faoi 16. Bíonn an traenáil ar siúl gach Céadaoin ag 4:00-4:45 sa Pháirc. Tá an Máistir Ó Murchú i gceannas ar foirne cailíní na scoile.

Tá fáilte roimh gach cailín. Bígí linn!

Peil buachaillí fé 14

Beidh peil do bhuachaillí fé 14 ag tosnú le cluiche in aghaidh Coláiste Naomh Agaistín an tseachtain seo chugainn. Beidh cleachtadh ann dé Máirt tar éis am scoile, ó 15:45-16:45.

Sean scéalta ar fad sa Chartlann (Archive)
Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Cartlann | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland