Imeachtaí Breischuraclam - Extracurricular Activities

Imeachtaí Breischuraclam

Ní chríochníonn an lá scoile ag 3.30in i gcónaí! Moltar duit a bheith bainteach leis na himeachtaí breise a bhíonn ag dul ar aghaidh tar éis scoile……staidéar faoi stiúir, cluichí/traenáil, rince, club na naomhóg, ceol…….

Dar ndóigh is fiú do gach dalta a bheith bainteach leis na clubanna/imeachtaí atá ag dul ar aghaidh sa cheantar freisin agus molaimid na daltaí a ghlacann páirt sna imeachtaí sin.

Ceol sa Mheánscoil

Tá cáil ar Mheánscoil San Nioclás le fada an lá maidir le cúrsaí ceoil. Cuirtear ranganna amhránaíochta ar bun mar chuid den ghnáth-lá scoile agus leagtar ana-bhéim sa mhéid seo ar amhráintí traidisiúnta na nDéise. Is mó duais náisiúnta atá bainte ag ceoltóirí agus ag amhránaithe óga na Meánscoile i gcaitheamh na mblianta i gcomórtaisí an Oireachtais, Ghael Linn agus Chomhaltas Ceoltóirí Éireann agus glacann idir dhaltaí agus iar-dhaltaí páirt mhór in imeachtaí cultúrtha agus sóisialta éagsúla a bhíonn ar siúl sa cheantar.

Staidéar faoi stiúir:

Moltar do dhaltaí scoile aghaidh dáiríre a thabhairt ar a gcuid staidéir. Bítear ag siúl go ndéanann lucht scrúduithe an staidéar seo. Tuigtear, freisin, go mbíonn daltaí áirithe ábalta iad féin a stiúriú agus a ullmhú sa bhaile ach do formhór na ndaltaí bíonn struchtúr cinnte ag teastáil. Maireann an scéim seo ar feadh bliana ag tosnú ag a 3.45- 5.45 ó Luan go Déardaoin. Labhair leis an múinteoir atá i gceannas ag tús na scoilbhliana. Má ullmhaítear plean staidéir bliana, tiocfaidh barr feabhais ar thorthaí scrúduithe.

Cumann na Naomhóg:

Mar thionscnamh na h-Idirbhliana i 2003 tógadh dhá Naomhóg. Tháinig saor bád ó Chorcaigh dár ainm Pádraig Ó Duinnín. Mhúin sé dóibh conas bád a thógaint ón tús agus na scileanna chuí a fhorbairt. As sin d’fhás cumann na Naomhóg.

Bunaíodh cumann na Naomhóg Meán Fómhair na bliana 2004. Bhí sé mar aidhm ag an gcumann scileanna rámhaíochta a mhúineadh do daltaí Sinsearacha na Scoile agus páirt a ghlacadh i gcomórtaisí éagsúla ar fud na tíre.

Eolaí Óg:

Is iomaí sin smaoineamh a bhíonn ag daltaí ach nach bhfaigheann an deis é a chur i gcríoch. Tugann Comórtas an Eolaí Óig an deis sin do daltaí. Bíonn an scoil sásta cabhrú le cibé bealach na tuairimí sin a chur i gcríoch. Tá ceangailtí déanta ag an scoil le hIonad Teicneolaíocht Phort Láirge chun cabhrú leo maidir le taighde agus turgnaimh fé leith a dhéanamh. An bhfuil smaoineamh maith agatsa ar mhaith leat a chur i gcríoch? Labhair le múinteoir go luath.


Seach-churaclaim - Extra-curricular Activities

 

Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Cartlann | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland