Nascanna Úsáideacha - Useful Links & Phone Numbers

Teagmhálacha Scoile  
   

Oifig

Oifigeach Caidrimh Baile/Scoile

(058) 46464
   
Cúnamh agus Eolas  
   
Oibritheoir Pobail Drugaí- Tracy Nugent (087) 9676439
Outreach Drugs Worker – Derek Phelan (086) 8561681
Childline

1800 666 666

Samaritans (jo@samaritans.org) 1850 60 90 90 / 051-872114
Aware (Tacú Ghalair Dhubhaigh) 1890 303 302
Rainbows Ireland (Tuar Ceatha Éireann) (01) 473 4175
Bodywhys (Tinneas Iteacháin Éireann)

1890 200 444

Mental Health Association Waterford (051) 871436
Rape Crisis Centre – Port Láirge 1800 296 296
Suicide Bereavement Support 1850 201 249
   
Eagraíochtaí eile  
     
Bóthar info@bothar.ie (061)414142
Foras na Gaeilge eolas@forasnagaeilge.ie

1850 325 325

Amnesty www.amnesty.ie (01) 6776361
Gaisce www.gaisce.ie  (01) 4758746
Combat Poverty Agency www.cpa.ie

(01) 670 6746

   
Suíomhanna Idirlín Úsáideacha  
   
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta www.education.ie
An Idirbhliain http://ty.slss.ie
Coimisiún na Scrúduithe Stáit www.examinations.ie
CAO www.cao.ie
Skoool www.skoool.ie
Coláiste na Rinne www.anrinn.com

Download Contacts & Links in Word Document Format

Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Cartlann | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland