Idirbhliain

Bíonn fáilte roimh chuairteoirí clárú don Idirbhliain sa Mheánscoil. Tá cúpla áit fágtha do chlár na hIdirbhliana 2015-2016.
Má tá a thuilleadh eolais uait, cuir glaoch orainn agus fáilte.

We welcome visiting students to register for Transition Year in the Meánscoil. There are a few places left for the coming school year, 2015 -2016. If you would like more information you are welcome to call us.
 

Comhaid Tábhachtacha

Bróisiúr-Brochure

Liosta Lóistín sa Rinn/Accommodation

Foirm -Aistriú/TransferPolasaí Iontrála

Éide Scoile

 

 

Costas na hIdirbhliana Cuairteoirí 2015/2016

Ar chuntas do thurasanna/ on account for school trips/speakers etc. €300.00

Costaisí scoile/ school costs €125.00

Costas Iomlán /total cost €425.00 

Ba mhaith linn a shoiléiriú libh arís:

Tá sé le tuiscint go mbíonn gach dalta ag dul ar gach turas agus gach cúrsa, muna mbíonn leithscéal cuí faighte i scríbhinn ón tuismitheoir ar a laghad trí seachtain roimh ré nó sula mbeidh socruithe déanta ag an scoil. Beidh cead ag an scoil aon chúiteamh atá ag teastáil d’aon dochar a dhein a dalta a thógáil as an gciste. Tógfar an t-airgead amach as cuntas dá réir.

Chosnaigh gníomhaíochtaí na bliana seo caite os ceann €400. Mar sin tá gach seans go mbeidh airgead eile de dhíth.

It is understood that every pupil will go on every tour and attend every course unless a pertinent excuse is received in writing from the parents at least three weeks beforehand or before the school has made final arrangements. The school will also have discretion to remove from the pupil’s fund any sum required to pay for damages caused by the student. Monies will be taken from the account accordingly.

Idirbhliain activities last year cost in excess of €400, therefore it is likely that additional payment will be required.

 

Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge • Teil: 058-46464 • Faics: 058 46540 • Ephost: runai@meanscoil.com

Abhaile | Faoin Meánscoil | Seirbhísí Acadúla | Seach-churaclaim | Coistí Scoile | Gradaim | Nuacht & Eachtraí | Teagmháil | Site Map

 

Site Design: Ambit Ireland